DEELNEMERS

In de zijspannen zitten mensen met een beperking, jong en oud, uit de ruime omgeving van Wuustwezel.
Zij staan centraal op de dag van de Zandbergrun.

Het collectief doel van alle medewerkers aan de Zandbergrun is enkel en alleen naar deze mensen gericht, opdat zij, en dit voor de meeste onder hen, op een niet alledaagse manier, een aangename en toffe dag mogen beleven.

Doch eerlijkheid gebied ons te zeggen dat ook de piloten, samen met hun medereiziger(s) een belangrijke plaats innemen in heel het gebeuren. Zonder hen was er uiteraard geen sprake van een run.

Deze motorrijders, waarvan sommigen van ver buiten onze landsgrenzen, komen jaarlijks hun diensten en hun materiaal gratis ter beschikking stellen van het welslagen van de run. Zij doen dit op vrijwillige basis wat nog meer respect afdwingt. Zij worden dus ook extra verwend op de welbewuste dag.

Wat uniek is, is dat er na een aantal jaren, tussen de piloten en passagiers een verbazende spontane vriendschap is ontstaan, die verder uitmondt in vele correspondentie gedurende het ganse jaar. Deze vriendschap en sympathie voor elkaar is eveneens een van de belangrijke redenen waarom wij met de run zullen blijven doorgaan. Zeg nu eerlijk, gemeende vriendschap tussen motorrijders en mindervaliden, een niet alledaags en bij momenten ontroerend gebeuren temeer als we rondom ons zien wat zogenaamde valide mensen elkaar soms allemaal aandoen. Daarbij houden we rekening met het feit dat de meeste van de piloten verschillende van de twintig jaarlijkse Belgische runs rijden.

 

MEDEWERKERS

Doorheen ons meer dan 30-jarig bestaan zijn we de kinderschoenen reeds ontgroeid. Dit is vooral te danken aan het enthousiasme en de motivatie van het bestuursteam en alle medewerkers. Zonder deze mensen was er geen Zandbergrun mogelijk, temeer daar er enkele van hen reeds jaren ervaring hebben met het rijden van Runs elders in het land. (Er zijn jaarlijks een twintigtal Runs in België.)

Dank aan:

Alle deelnemers aan de run: de mindervaliden met hun families
De sidecars-motorrijders met hun medereizigers
De motorrijders die de tocht begeleiden
Alle vrijwillige medewerkers
Alle personen, verenigingen en helpers
De gemeentebesturen en politiekorpsen
Het Rode Kruis
De middenstanders die schenkingen doen
Het volledige bestuursteam van de Zandbergrun
en al wie we nog vergeten zouden zijn ...


Onze dank gaat ook naar: 

Basket en AMC (tap en catering)
KVG Wuustwezel en Loenhout
Dagcentrum DE OEVER
De Regenboog & Het Sterrenhuis
Dr. Huysmans en Dr. Eerdekens
Handicar Wuustwezel
Peter Van Gils (website)

Wezelopdefoto
Alle estafetterijders
Alle Zandbergrunners
De diverse gemeentebesturen
Alle sympathisanten
Alle medewerkers, waar dan ook.
Parochiecentrum Ste.-Godelieve
De animatie langs de weg.
Alle passagiers, piloten, oldtimerliefhebbers...
De pleinburen
Handicar Wuustwezel
Iedereen die we mochten vergeten zijn.

 

SPONSORS

De Zandbergrun wordt mogelijk dankzij de gewaardeerde medewerking van:

zandbergrun2019_2.jpg